webinar register page

Webinar banner
Webinar programu ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance oraz Strategic Finance & Accounting - 24.09.2020
Zapraszamy na webinar dwóch programów Szkoły Biznesu PW: ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance oraz Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams
Szkoła Biznesu otrzymała prestiżową akredytację ACCA, globalnej organizacji zrzeszającej top specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości oraz zarządzania. Słuchacze zaliczający akredytowane przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowo zwolnienia z części egzaminów ACCA (F1-F9), co znacznie przyśpiesza drogę do członkostwa w organizacji, oszczędzając przy tym również pieniądze.

Sep 24, 2020 05:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.