webinar register page

Webinar banner
Spotkanie informacyjne Energetyka Odnawialna "Uwarunkowania Europejskiego Zielonego Ładu na inwestycje w OZE" - 30.09.2020
Zapraszamy na spotkanie on-line pt. "Uwarunkowania europejskiego zielonego ładu na inwestycje w OZE" na temat transformacji energetyki i dążeniu do neutralności klimatycznej.

Podczas webinaru dowiesz się również więcej na temat studiów Energetyka Odnawialna dla Biznesu. Inwestycje i rynek energii Szkoły Biznesu PW.

Sep 30, 2020 05:00 PM in Warsaw

* Required information
Loading