webinar register page

Webinar banner
Webinar programu ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance oraz Strategic Finance & Accounting - 22.09.2021
Zapraszamy na webinar dwóch programów Szkoły Biznesu PW: ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance oraz Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams .

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat studiów?
Zapisz się na spotkanie informacyjne on-line!
Kiedy? środa, 22 września, godz. 17:00
Link z dostępem do webinaru zostanie wysłany mailowo.

* ACCA Postgraduate Studies in Accounting & Finance to program studiów podyplomowych prowadzący do uzyskania dyplomu przyznawanego przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Szkoła Biznesu otrzymała prestiżową akredytację ACCA, globalnej organizacji zrzeszającej top specjalistów z zakresu finansów, rachunkowości oraz zarządzania. Słuchacze zaliczający akredytowane przedmioty w ramach zajęć na uczelni zyskują dodatkowo zwolnienia z części egzaminów ACCA (F1-F9), co znacznie przyśpiesza drogę do członkostwa w organizacji, oszczędzając przy tym również pieniądze (nawet do kilkuset funtów!).
* Strategic Finance & Accounting preparing for ACCA Professional Level Exams to 3-semestralne studia podyplomowe adresowane do osób zainteresowanych zarządzaniem strategicznym w obszarze finansów. Program kierowany jest do osób planujących przystąpić do egzaminu ACCA na poziomie Professional, chętnych poszerzyć swoje kompetencje przywódcze z obszaru finansów i audytu. Celem kształcenia jest dostarczyć uczestnikom wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, zgodnie ze standardami ACCA.

Obowiązek informacyjny:
Rejestrując się na poniższy webinar oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią obowiązku informacyjnego: https://www.biznes.edu.pl/upload/images/obowiazek-informacyjny-webinar.pdf

Sep 22, 2021 05:00 PM in Warsaw

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej.